รัฐธรรมนูญของประเทศไทยเรานี้ เขามีระบุเรื่องสิทธิการได้รับการปฏิบัติอย่างเทียมกันไว้ดังนี้:

“การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล เพราะแห่งความแตกต่างในเรื่อง ถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกาย หรือสุขภาพ สถานะบุคคล ... จะกระทำมิได้”

คุณก็อยากได้ชื่อว่า เป็นคนหนึ่งที่สนับสนุนความเท่าเทียมกันในสังคมใช่รึเปล่า ?

มาลองทดสอบกันว่าเว็บที่คุณเข้าบ่อย ๆ นั้น เป็นมิตรกับคนพิการแค่ไหนกัน ? ไปที่:

http://astec.nectec.or.th/web_check/

เว็บนี้จะบอกโดยละเอียดว่า ส่วนไหนของเว็บบ้าง ที่อาจจะเป็นปัญหาสำหรับผู้พิการ
เช่น สีตัวอักษรอาจจะกลืนกับพื้นหลังมากเกินไป หรือมีตัวอักษรที่กระพริบเร็วเกินไป หรือไม่ได้ใส่คำอธิบายรูปภาพ ฯลฯ

เว็บนี้พัฒนาโดย ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ (ASTEC) เนคเทค

ลองใช้ดูนะครับ แล้วช่วย ๆ กันเผยแพร่บอกต่อด้วย :)

ที่มา :
bact

Comment

Comment:

Tweet